شایعه : ادج در هزارمین قسمت اسمکدان به صحنه باز می گردد

.:: شایعه : ادج در هزارمین قسمت اسمکدان به صحنه باز می گردد ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

لیست دوم کشتی‌گیرانی که حضورشان در WWE 2K19 تایید شده است

.:: لیست دوم کشتی‌گیرانی که حضورشان در WWE 2K19 تایید شده است ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

لیست اولیه کشتی‌گیرانی که حضورشان در WWE 2K19 تایید شده است

.:: لیست اولیه کشتی‌گیرانی که حضورشان در WWE 2K19 تایید شده است ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : چه کسی مین اونتر رسلمنیا 35 خواهد بود؟

.:: شایعه : چه کسی مین اونتر رسلمنیا 35 خواهد بود؟ ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : مسابقه ای بزرگ برای کرت انگل در آینده

.:: شایعه : مسابقه ای بزرگ برای کرت انگل در آینده ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : کوین اونز در نقشی جدید به دبلیو دبلیو ای باز می گردد

.:: شایعه : کوین اونز در نقشی جدید به دبلیو دبلیو ای باز می گردد ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : آندرتیکر در راو فردا حضور خواهد داشت

.:: شایعه : آندرتیکر در راو فردا حضور خواهد داشت ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

خبر : محل برگزاری هفته سامراسلم 2019 مشخص شد

.:: خبر : محل برگزاری هفته سامراسلم 2019 مشخص شد ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

خبر : آپدیتی بزرگ بر قرارداد نویل با دبلیو دبلیو ای

.:: خبر : آپدیتی بزرگ بر قرارداد نویل با دبلیو دبلیو ای ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

خبر : آپدیت بر بازگشت براک لزنر به دبلیو دبلیو ای

.:: خبر : آپدیت بر بازگشت براک لزنر به دبلیو دبلیو ای ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

خبر : ثبت مسابقه ای بزرگ برای هل این ا سل 2018

.:: خبر : ثبت مسابقه ای بزرگ برای هل این ا سل 2018 ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : برنامه اصلی برای مسابقه سر قهرمانی WWE در سامراسلم 2018

.:: شایعه : برنامه اصلی برای مسابقه سر قهرمانی WWE در سامراسلم 2018 ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : آینده پاول هیمن در دبلیو دبلیو ای

.:: شایعه : آینده پاول هیمن در دبلیو دبلیو ای ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : چه کسی هم تیمی براون استرومن برای نبرد با شیلد خواهد بود؟

.:: شایعه : چه کسی هم تیمی براون استرومن برای نبرد با شیلد خواهد بود؟ ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

خبر : شرط شاون مایکلز برای بازگشت به رینگ

.:: خبر : شرط شاون مایکلز برای بازگشت به رینگ ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||

شایعه : چرا کرت انگل برای مدتی از تلویزیون دور شد؟

.:: شایعه : چرا کرت انگل برای مدتی از تلویزیون دور شد؟ ::.

|| منتشر شده توسط MasterWrestling برترین و معتبر ترین سایت دانلود رستلینگ در ایران ||

|| برای اولین بار در میان تمامی سایت های فارسی زبان ||